Etický kodex společnosti

Společnost FLOW TECH, s.r.o. vydala nový Etický kodex.

Etický kodex je souborem základních principů a hodnot v naší společnosti. Pokud je budeme důsledně všichni dodržovat, budeme mít příležitost vybudovat silnou a stabilní společnost, vysoce hodnocenou zaměstnanci i obchodními partnery. Týmovou spoluprací, slušností a poctivostí v přístupu k pracovním úkolům rozvíjíme kvalitu vztahů s obchodními partnery, spolupracovníky a okolím společnosti.

Etický kodex Vám rádi na vyžádání zašleme (flowtech@flowtech.cz)