KONSTRUKCE

Díky technickému vybavení konstrukční kanceláře programem SolidWorks, jeho propojením s informačním systémem QI a provázání na elektronickou správu dat, můžeme efektivně řídit vývoj a změny konstrukční dokumentace.

Více informací získáte v sekci Technické zázemí/Konstrukce