Měření 3D

Zabezpečuje komplexní měření jednotlivých dílců, nebo celých sestav. Pomocí tří – osého měřící přístroje Wenzel je zaručena vysoká kvalita přesnosti měření ( ± 0,003 mm). Nedílnou součástí měření je vypracování měřícího
protokolu. Přístroj je umístěn v klimatizované místnosti.
3D měření Wenzel

  • měřící rozsah:  x= 900mm, y= 800mm, z= 700mm, přesnost: +-0,01mm na délce 300mm
    WEN_Měřící hlavice

    WEN_Měřící hlavice

    WEN_Měrový protokol 3D

    WEN_Měrový protokol 3D