Modernizace výroby

V dubnu 2015 začala v naší společnosti rekonstrukce výrobních prostorů a obnova strojního vybavení. Postupně došlo k investicím do těchto strojů:

  • Vertikální obráběcí centrum MCFV 2080 (Tajmac – ZPS)
  • Vertikální obráběcí centrum MCV 1270 (Kovosvit MAS)
  • Elektroerozivní drátová řezačka Mitsubishi (EDM Trade)
  • CNC hrotový soustruh Masturn (Kovosvit MAS)

PhotoGrid_1435573197410

Musela proběhnout řada změn v uspořádání výrobních prostor. Byly vybudovány nové základy a podlahy pod tyto stroje a současně s těmito úpravami jsme se pustili do rekonstrukce kanalizace z důvodu jejího havarijního stavu. V další fázi modernizace nás čeká rekonstrukce sociálního zařízení pro naše zaměstnance a vybudování odpočinkové místnosti.