NC PROGRAMOVÁNÍ

Pro tvorbu programů pro NC a CNC stroje používáme ve Flow Techu program Edge-CAM, který je určen pro pokročilé obrábění 3D tvarů.

Více informací získáte v sekci Technické zázemí/Technologie