(more…)

HUP


Pro funkci tohoto hydraulického upínacího přípravku jsou nutná hydraulická a elektrická média.
Obě tyto média jsou přivedena z externího zdroje. Upínač pracuje v automatickém cyklu, který je
řízen pomocí PLC. Tento řídící systém komunikuje s řídícím systémem stroje. Celý přípravek je
zakrytován.
Díky tomuto upínacímu zařízení jsme zvedli produktivitu o 100%. Před nasazením naší technologie
bylo výrobní množství 9 ks za směnu, po aplikování naší technologie je výrobní množství 20 ks za
směnu. Tento přípravek je již pátým rokem v plném nasazení v akciové společnosti Tatravagonka
Poprad.