Technické zázemí

Společnost FLOW TECH, s.r.o. disponuje jak konvenčními stroji, tak moderními NC stroji. Našim cílem je minimální ovlivňování výsledného produktu kooperujícími firmami v oblasti obrábění. Za zmínku stojí vertikální a horizontální obráběcí centra v rozjezdech až 4 metry, přesný dokončovací stroj Wkv 100 a přesná vrtačka SIP, elektroerozivní řezačky, zkušební lisy a 3D měřící přístroj Wenzel.

Strojní vybavení

hala

Společnost FLOW TECH, s.r.o. disponuje jak moderními NC stroji, tak konvenčními stroji. Náš strojní park mimo jiné zahrnuje:
(more…)

 • Frézovací centrum Anayak VH-PLUS 4000
Frézovací centrum Anayak VH-PLUS 4000 - Rozjezdy stroje: X = 4000 mm,Y = 1700 mm, Z = 1500 mm, obrábění v pěti osách, hmotnost obrobku až 16t

Frézovací centrum Anayak VH-PLUS 4000

 • Frézovací centra Tajmac-ZPS – MCFV 2080, MCFV 1060
MCFV 2080 – 3 osy, X = 2030 mm, Y = 810 mm, Z = 550 mm

MCFV 2080

MCFV 1060 – 5 os, X = 1016 mm, Y = 610 mm, Z = 470 mm

MCFV 1060

 • horizontální vyvrtávačky WH 10
 • WKV 100
WKV100 - rozjezdy: 1700 x 1000 x 1000 mm. dokončovací stroj pro frézování a vrtání o přesnosti 0,01 mm

WKV100

 • CNC Soustruh Masturn 50 CNC
Masturn 50 CNC - rozjezdy stroje: průměr = 220mm, x=2000mm

Masturn 50 CNC

 • Elektroerozivní obrábění
HITACHI 355Y, X = 700 mm, Y = 500 mm, Z = 300 mm HITACHI 3Q, X = 800 mm, Y = 600 mm, Z = 300 mm

HITACHI

 • přesné vrtačky SIP
 • brusky na plocho
 • planetová bruska

rozjezdy: 700 x 430 x 350 mm, přesnost: 0,008mm

 • klasické soustruhy
 • brusky na kulato a otvory
 • brusky závitů
 • frézky velikosti F3, F4, F5
 • 3D měřící přístroj WENZEL

měřící rozsah: 800 x 700 x 700 mm, přesnost 0,003 mm v délce 300 mm

 • Lisy pro testování lisovacích nástrojů
Lis KRUPP PDqV 4 – 500, Síla: 5000 kN, Stůl : 3000 x 1800 mm, Zdvih : 850 mm, Sevření : 1200 mm, Počet zdvihů: 11/min LU 250, Síla: 250 kN, Velikost zdvihu : 250 mm, Sevření : 330 mm

Lis KRUPP

Chci vědět více

Konstrukce

KONSTRUKCE

Pracovníci konstrukce společnosti FLOW TECH, s.r.o. jsou odborníci v oblasti vývoje nástrojů, přípravků a  měřidel. Pracují na zákaznických projektech a jsou schopni rychle reagovat na náročné požadavky zákazníka díky technickému vybavení konstrukční kanceláře programy SolidWorks  a VISI PROGRESS.

(more…)

Celý vývojový cyklus výrobku je zpracován dle specifických požadavků zákazníka v následujícím rozsahu:

 • Koncepční návrh
 • Průmyslový design
 • Rozsáhlé sestavy a detailní konstrukce
 • Výrobní dokumentace, montážní postupy
 • Správa vytvořených dat PDM
 • Jeho jednotlivé výstupy jsou pak poskytovány zákazníkovi

V tomto rozsahu jsme schopni nabídnout nejen pro automobilový průmysl vývoj a vyhotovení konstrukční dokumentace v následujících oblastech:

upínače mechanické

mechanická sestava s elektromagnety

Mechanická sestava s elektromagnety

a hydraulické pro upnutí obráběných dílů na NC strojích

lisovací nástroje malé a střední velikosti pro:

 • jednotlivé tvářecí operace
 • sdružené operace
 • postupové operace
 • postupově-sdružené operace

universální nebo speciální kontrolní měřidla pro kompletní kontrolu tvářeného dílu

SolidWorks

SolidWorks nabízí 3D konstrukční software, software pro ověření návrhu, software pro správu dat výrobku a software pro tvorbu produktové dokumentace. Naši konstruktéři mají k dispozici:

 •  Software SolidWorks Premium, který umožňuje navrhování, ověření návrhu, správu produktových dat, komunikaci návrhu.
 • Software SolidWorks Simulation Premium, umožňuje otestovat námi navržený výrobek v reálných provozních podmínkách, ještě dříve, než je odeslán do výroby.
 • Software pro správu dat (EPDM), pomocí něhož spravujeme a sdílíme nejen naše vytvořená data, ale také další doprovodné dokumenty.
 • SolidWorks Composer usnadňuje tvorbu 2D a 3D obrázků, animací.
 • eDrawings Profesional – umožňuje práci s 2D daty

VISI PROGRESS

Je software, který je specializovaný na konstrukci postupových lisovacích nástrojů. Je koncepčně postaven na principu využívání normalizovaných dílů a definovaných polotovarů. Vyznačuje se velmi rychlým a produktivním systémem vytváření nástřihového plánu, který slouží ke stanovení technologického postupu lisování. Program VISI PROGRESS umožňuje také simulaci tažného procesu jehož výsledkem je určení kritických napětí u výlisku, ze které pak vychází stanovení nejvýhodnějšího konstrukčního řešení funkčních částí nástrojů spolu se stanovením nejvýhodnější výchozí polohy polotovaru při procesu tváření.

Chci vědět více

Technologie

TPV_2

Pro vytváření technologických postupů je v naší společnosti využívána část informačního systému QI. Dále využíváme program Edge-CAM a WorkNC pro tvorbu programů pro NC a CNC stroje.

(more…)

Tvorba technologických postupů

Pro vytváření technologických postupů je v naší společnosti využívána část informačního systému QI, který nám umožňuje on-line pohled na aktuální stav konstrukce, technologie a zobrazení historie provedených změn bez ohledu na procesní a organizační členění. To velmi výrazně zkracuje průběžnou dobu technické přípravy výroby což nám umožní pružněji reagovat na požadavky našich zákazníků.

TVORBA PROGRAMŮ PRO NC A CNC STROJE
Edge-CAM 
Používání programu Edge-CAM nám velmi výrazně pomáhá vyvíjet nové strategie. pro pokročilé obrábění 3D tvarů (plochy, Solid modely), které jsou ideální pro rychlé generování optimální dráhy nástroje. Tím dosahujeme vysoké kvality vysokorychlostního opracování tvarově rozdílných dílců. To nám zkracuje a zefektivňuje práci na složitých zakázkách. Vysoká kvalita použité technologie je navíc zajištěna možností ověření dráhy nástroje grafickou simulací ještě ve fázi přípravy výroby.

WorkNC
Používání programu WorkNC nám umožňuje vytvářet NC programů při výrobě nástrojů, forem, lisovacích nástrojů a modelů na základě libovolných plošných a prostorových CAD modelů.

Chci vědět více