Technologie

Pro vytváření technologických postupů je v naší společnosti využívána část informačního systému QI. Dále využíváme program Edge-CAM a WorkNC pro tvorbu programů pro NC a CNC stroje.

Tvorba technologických postupů

Pro vytváření technologických postupů je v naší společnosti využívána část informačního systému QI, který nám umožňuje on-line pohled na aktuální stav konstrukce, technologie a zobrazení historie provedených změn bez ohledu na procesní a organizační členění. To velmi výrazně zkracuje průběžnou dobu technické přípravy výroby což nám umožní pružněji reagovat na požadavky našich zákazníků.

TVORBA PROGRAMŮ PRO NC A CNC STROJE
Edge-CAM 
Používání programu Edge-CAM nám velmi výrazně pomáhá vyvíjet nové strategie. pro pokročilé obrábění 3D tvarů (plochy, Solid modely), které jsou ideální pro rychlé generování optimální dráhy nástroje. Tím dosahujeme vysoké kvality vysokorychlostního opracování tvarově rozdílných dílců. To nám zkracuje a zefektivňuje práci na složitých zakázkách. Vysoká kvalita použité technologie je navíc zajištěna možností ověření dráhy nástroje grafickou simulací ještě ve fázi přípravy výroby.

WorkNC
Používání programu WorkNC nám umožňuje vytvářet NC programů při výrobě nástrojů, forem, lisovacích nástrojů a modelů na základě libovolných plošných a prostorových CAD modelů.