• Zařízení bylo vyvinuto pro zkoušení těsnosti hotových ventilů při plné funkcionalitě
  • Zkušební tlaky – do 400 bar
  • Univerzální zařízení pro velikostní rozsah průtoků:
  • A) DN10 – DN 32 mm
  •  B) DN 150 – DN 250 mm
  • Testování probíhá bez přítomnosti obsluhy