• Zařízení je určeno pro vytvoření zásoby dílců různého druhu s následnou manipulací. Dílce se ustaví do palet, čímž dostanou přesnou polohu vůči manipulátoru nebo robotu. Dílce jsou z palet nabírány manipulátorem, nebo robotem a jsou dále zakládány do zařízení, které je zařazeno v technologickém výrobním sledu.
 • Pro rychlou výměnu nosičů palet s paletami a s dílci se používá ruční vozík, který přesune nosiče palet s paletami do klece základního tělesa vertikálního zakladače – velmi rychlé vtažení hotových kusů ze základního tělesa do vozíku a zasunutí nových polotovarů z vozíku do klece základního tělesa
 • Celý zakladač je řízen svým PLC. Zařízení dokáže komunikovat s těmito typy robotů:
  • KUKA
  • FANUC
  • ABB
  • Staubli
  • Další
  • Zařízení komunikuje s roboty a robot se strojem
 • Postupné vysouvání nosičů palet s paletami a dílci do pracovního prostoru manipulátoru nebo robotu. Manipulátor/robot bere dílce a manipuluje s nimi, např.: Upíná do upínacího přípravku pro obrábění ve stroji
  • Upíná nástroj do upínače – broušení nástrojů
  • Nasazování dílců při montáži – montážní pracoviště, linka
  • Usazuje dílce – jemné mechanika, elektrotechnika
  • Pracuje s polotovary – např. potravinářství

 

 • Základní provedení možno rozšířit o některé obce
 • Pro správné vytipování a nastavení správné funkce zakladače je nutno znát sortiment dílců, s nimiž se má